Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1* R 1 V Mi § T, HteZg IkJ

y O Dicliter Hort geen traanen op 't gebeeniè & Van mijnen Zoon; maar fier zijn Grafgelteenie

Met Naaide of Zuil, die met zijn \vapen praalt 5 Omhangen met festoen van trotfche prijzen, Door hem zoo vaak,met kunst en keur van wijzen.» Of vraage en fpreuk, op 't fpeeltooneel behaald»

De Maasvoogd, in een' (loet van Maasnajadenj Vlecht tusfchen zijn gewijde lauwerbladen

Zijn keurgezang, dat Midas ooren tergt, 't Zij hij den toon van Davids Harp wil houdejt $ j, Of zweeven om de Fabelftoft* der Ouden , s, Als Woiken om de toppen van 't Gebergtf

Zoo triumfeert Uw Vriend, uw Pnidusheiiig^ Op Helicon ; en leeft daar eeuwig veilig ,, Voor 't Sterflot, dat de laage zielen treft; Maar, door de kracht van Toverzang getcugeid* De Dichters, als een Arend" op 't gevleugelt, Teli hoogden tróon in 't Gloorierijk verhef^

N & «f H<

Sluiten