Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

$2* £ R. ' ï Ü SI V ENZ.

Zij daalt, en wordt aan 't logge lijf gebonden, Doch Lijdzaamheid met haar beneên gezonden,

Op vleugle.n van gezonde redenskracht, Poogt met heur kleed den traanenvloed te droogen , pie kind.ren eji Gemeente welt uit de oogen,

Op dat de wond' des harten word' verzacht.

De Hoop , de troost des Vaders hier beneden , ( * } Verlaat hem, in 't genot der zaligheden,

En legt de hand op zijn' eerwaarden Zoon , De tweede hoop der Kerk in deeze dagen, Op dat hij Gods Verbondkist helpe draaien ,

En zij een Ifcen in haare Mijterkroon.

Zij zet zijn' voet in 't fpoor zijns braaven Vaders 9, Wiens geest cn vuur fpeelt in zijn hart en aders,

Tot tronst van 't volk dat zonder Herder treurt. En 't hoofd bedrukt laat hangen in den Tempel. •Codsdicnftigheid zet heur gewijden ilempel,

Op deeze keuz', die zij voor wettig keurt»

Zoo

tlocp vertroost, w*s 2,ija zi-ifprt^L

Sluiten