Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V . L IJ K G E D A C H T E N I S

< V A N DEN HEEB.E

JOANNIS VERHAAGa

ifocfdgaarder der. Stad Schiedam, Procureur voor het Ihogheemraadfchap en Hof van Delft'land,.

JLien Mensch dat tot den rang der zaalge Hemclgecftcn,

Langs fteile trappen van Geleerdheid zich veruit, Paalt echter tot den rang der ftervelijke heeften,

Wanneer de felle Dood hem met haar zcisfen treft. C--e.cn Kunftenaarcn noch 'Geleerden legcpraalen,

De ftrijd des Doods bedreigt een wisfe nederlaag: Een 's Lands Ontvanger moet Natuur den tol bctaalen,

Met al de Weeienfchap en Runden van Verhaag. Een Man die doorgeleerd in keurig Stoffefcheidcn,

De geeden trekken kon uit fteenen en metaal, Tpn door haar wondre kracht een heilzaam Sap bereiden;

Ontbrak een middel tot bedwang der jongde kwaal.

• ■ • :: Een

Sluiten