Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% ïj K ö R D A C H T E N I S E N Z.' ifJJ

Een Pleitbezorger, dien liet mecnigmaal gelukte

Dat hij, met Mannentaal op Wet en Recht gegrond, Der Rechtren ooren door welfprekenheid verrukte,

En de overwinning aan zijn gladde tong verbond: Bij wien een Chriden ziel, in Vlaardings Zangverfehilfen ,

Door 't Schreeuwend Zanggeweld gebannen uit Gods buis, Een trouwen Raadsman vond om't tëér gemoed re dillen „

En te onderdennen in het drnagen van het kruis: Vond zelf geen Voorfpraak die de Dood heur' eisch ontzeiuê,

Noch raad tot berging voor dien allerhard fteu dag. Een Schrijver, wiens vernuft een blinkend licht verfpreidde, *

Gelijk de gouden Zon op eenen hellen dag, Door wijze Schriften in verfcheiden Kundigheden, ^.Zelf in het Godsgehchn, dat hij manmoedig fleeP, Schoon hij geen ooren leende aan opgefmukte reden,

1 Noch met de Priederfchaar Afgoderij bedreef; Maar zijn verborgen dienst aan Gode in Chridus wijdde;

Die 't Recht der Kindren, wien het Doopfel werd ontzeïd, Nog laatst, terwijl de Dood dond dreigend aan zijn zijde.,

Heeft tegen Siön Q.uint, met veel vernuft, bepleit: ÏEon zelf den bittren dood, dien bloeddoop niet ontwijken,

Mur, dronk den jammerkelk tot aan den bodem uit.

N 5 EeR

Sluiten