Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

); JJ K © I D A C lï T E N I S ENZ,- IfifiL

En 't hagelblank gewaad in donkren rouw verandert,

Met Pallas, die heur Zon met zwarte wolken dekt, Pe,groote Apoljo volgt met een Cipresfcn danderd, Waar onder 't Negental tot zijn gevolg verdrekt, Zijn Harp , met rouw bekleed, flaat droeve j'ammertooncn , -

Door zijn bedrukt gevolg herhaald met zucht op zucht: Qp dat het Lijkgezang van zijn beminde zoonen,

Dien droeven Voorzang volge en weergalm door de luch{. Beroemde Dichters laat uw Kunstgenoot qiet derven ,

Ten zij ge uw Lijkgezang aan Febus treurtoon paar', Laat hij voor grooten dienst dien kleinen loon verwerven .

Dat hij niet onbefchreid naar 't Rijk der Gceden vaar', Geen Amberbalfcmkracht, noch oosterkruidenjën,

En wondre lappen die de droeve Scheikunst fchenkt, Zijn zoo in ftaat heur Vriend aan de eeuwigheid te wijën,

Dan dat uw edle kunst in gunst aan hem gedenkt? Dat dan uw rouwgebaar en kunstgeleerde klagten;

De traanen persfen uit de klieren der Natuur, pn dort, zoo 't mooglijk is, de wonderbaare krachten

Der Redenbalfem in de diepe hart kwetzuur Van 't Vaderboze kroost en droeve Weduwvrouwe,

Die, Q«l Haar' V»der, Iway' Befchetmlicer a en haar'Map,

Heul

Sluiten