Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I05 EIJKGEDACHTENIS E N gt

Heur lichaam , jaa heur hart bekleen in diepen rouwe 5 Die wat het rijk Heelal goedgunftig geeven kan, Haar Welvaart, Liefde, Hoope en Troofter in hem misfcn.

De Lijdzaamheid alleen is magtïg in dien Haat, Met een fluweelen hand de traanen af te wisfchen, Uit bittre fmert gevloeid op 't Moederlijk gelaat'. Terwijl de onnoozelhekl, met kristallijne vliezen,

"Der telgen oogen dekt, wanneer de kindschheid weent, Op dat haar niet gebeur' te zien wat .zij verliezen.

*t Aanminnig Zoontje wierd door liefde en rouw verftcend , Indien zijn teedre ziel zich met het denkbeeld flreelde,

Hoe groots en aangenaam *t vooruitzicht waar geweest, Indien zijn Vader zelf hem meeftcrlijk bedeelde,

Met letter lekkernij tot voedzel van zijn' geest. Nu legt, ó Zoontje , uw hoop , uw Zon ten onv-oorzienfteu-,

Door 's Vaders fterflot, met een ftofwolk overdekt: Vermaak u echter nog in 't zien van zijn verdienden

En eedle bezigheid, die u ten voorbeeld' flrekt. Het zal gewis uw jeugd den fcherpften fpoorflag geven ,

Dat gij bedenkt hoe grootsch u Vader zegepraalt, Naast honderd Dfchtrén, door zijn Bijfchrift fraai omfchreven , En door di tekenkunst in zijn vertrek gemaald,

De

Sluiten