Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£0<? TER UITVAART ÏN!.

I

Een Cherubijn vloog met een vrolijk wezen

En zwaaide in 't rond den witten Vrijheidshocd ,

Hij Sprak: „Van Spaan, God bovenal gepreezen, „ Schenkt u in mij het Allerhoogste goedf Leef vrij cn blij, nu gij van Slaavcrnijë,

,, En van den boei der zielendwinglandije, „ Zijt vrij gekocht met Jezus dierbaar bloed."

De Vrede, met Olijven om den fchedel,

Sprak: „VroomeZiel gij zijt verzoend met God; Mijn invloed maakt u minzaam , groot en edel,

Ik ben de faus van al uw heilgenot: De Liefde, die de zielen faamenftrengelt, 5, De Vreugde, die den Sterveling vcrëngelt,

Zijn, door mijn gunst, uw eeuwig-zalig Lot."

Van Spaan, verrukt door zulk een grootsch ontvangen ;

Gevoelde niets dan liefde voor zijn' Heer: Zijn Dichtlier aan een treurwilg opgehangen,

Omfprong van zelf des Zaligmaakers eer; Hij ingelijfd in deze Cherubsörden, Verkoos het beeld der Dankbaarheid te worden,

En lag zijn kroon voor Jezus voeten neêr.

Zijn

Sluiten