Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T E R

V E R II E F F I N G E

DER PRACHTIG K.

V I S C H - M A R K T>

Opgeregt tot Flaardingen in de Jaaren 1778 en 1779.

JLJ'c roest des tyds, die 't geen men eertijds bouwde, Een volgende eeuw ter beetringe aanbetrouwde, De Vischmarkt haast ter neder werpen zoude: Ten zij de Raad der oude Vaderltad, Haar Visfcherij op hoogst verheerlijkt had, Door 't grootsch ontwerp bouwkundig aangevat. Natuur had zelf meer dan een eeuw te vooren, Eer 't gunflig jaar ter opbouw was gebooren , Op Caftors plein de .fchoonfte plaats verkooren.

Hier draagt, ten pronk, het Koophof van Neptuin, Een Torenkroon óp zijn drie dubble kruin, Gegrondvest op Colommen van Arduin.

Co»

Sluiten