Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER. VERHEFriNGE ENZ. 2 I ff

kolommen die Vrouw Juno's Kerkpilaaren , Leeds opgeregt voor driemaal duizend jaaren, fer Dorus Orde, in bouwkunst evenaaren.

Daar 't Architraaf en Fries der fraaije lijst,

Met Droppels en Trijchlijven boven rijst,

En 't groot Karnis het Hoofdgeftel volprijst. let konffig Dak bedekt, met Maanfchaleijen, )e Wandelbeu'rs, daar Burgren fpelemeijen , in aan de Bank den roem der Visch verbreijen:

Wanneer 't Arduin, géfchikt tot nutte praal,

De Visfchen drenkt uit monden van Metaal,

Die krimpen in dert zilvrert Waterftraal. reen Vischmarkt ftaat in Nederland bekwaamer, : Keurmeeftren huis, de Vischmarkts Rekenkamer, ',a 't Snijvertrek, zijn nergens aangenaamer.

De Vischmarktkroon betaamde ook Vlaarding best,

Wijl Visfcherij, een flreun van 't Vrij Gewest,

Heur Zetel daar onwrikbaar heeft gevest, aat Haarlem op haar fraaije Vischmarkt boogen, iit Visch - Paleis, een Pronkjuweel voor de oogen, teekt trotfcher Trans- en Praalfchild naar den Hoogen. '

Het voorhoofd pronkt met Vlaardings Wapenfehild,

Een

Sluiten