Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 OP DE N tl (I L F, O U W ENZ.

Werktuigkunde, dus gevleid, Nam in dit verzoek genoegen,

En .belluot aan 't Koopbcleid Httlpc cn bijiland toe te voegen —

Sprak, op een verheeven' toon;

,, Keer u tot mijn' grooten Zoon ,, Laat Van Schie uw- zaak bevoolen,

,, Ik beftraal zijn kloek verftand : ,j ,, Sticht hij u een fterke Molen,

Dan beweegen beide uw poolen,

„ Door mijn wonderdoende hand."

Op dit veelvermoogend woord, 't Welk in de ooren fcheen te dondren,

Groeiden uit een broekig oord, Drie verheven' Werktuig woudreu:

Trotiche Molens, lang van vlucht.

Reezen in de ruime lucht, Daar de wind hun kwam te iTade,

Daar de-Maasvlbed zachtjes ging, Aan-Stads-Galg en- Vuilnis-kade. Wie zag immer wedergade

Van die Vormverwisfclinjr!

D»9f '

Sluiten