Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&<$5 O P DEN MO DEN-BOUW ENZ».

,, Niets beneeme uw' mannenmoed, „ Zonde ik uw verderf begeeren ?

,, Neen. Ik zal bij eiken Vloed „ U met gunstgefchenken eeren

„ Tot de veelheid zand en klei

,, Aangroei tot een' klaverwei, „ Daar nu- gladde golfjes fehuuren:

,, Dan zal elks verheven kruin,

Vast gegrond op zwaare muuren , „ 't Knaagen van den tijd verduuren,

„ Op een grazig oeverduin.

,, Zag ik Vlaardings gouden tijd, De eeuw der Visfcherij, ontwaakcn: „ Zeeman, die de droogtens mijdt, „ Nam uw Molens tot een baaken : ,, Uw verheven molenwiek „ Zoude, als Tcneriffa's Piek, „ Een eerwaardig Zcilpunt wcezen: ,, 't Heil der grijze Maatfchappij „ Was ten hooglten top gereezen; Waare alleen de breuk geneezc» „ In de groote Visfcherij."

Op

Sluiten