Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E I Z E.

J^^a 't volbrengen van mijn reisje door de zilverblanke Zaan, Keer ik naar mijn Vaderftede, loop ik haastig Huiswaarts aan: Om mijn fchreiënde Echtgenoote, die mij wagt met ongeduld, Van een drom benaauwde zorgen, die heur bange ziel vervult, Döor mijn wederkomst te ontheffen : Nu zij mij nog klevend ziet % Zal haar blijdfchap overwcegen 't zwaargewigt van heur verdriet; Ik zal haar.des te aangenaamer weer verzeilen dag aan dag, Eu mijn reisbeloop vertellen, met het fraaifte dat ik zag.

Hebt gij u voorgcftcld een juist begrip te vormen, Van 't geen mij op de reis merkwaardig is ontmoet: Denk aan den faamcnloop van hagel, ihceuw en ftormen, En ongewoone beurt en kracht van ebbe en vloed; Enéas fukkeltócht, door Maro opgezongen, Ulisfus tegenfpoed, waar van Homeer trompet^ Zal uit hunne oudheid in uw denkbeeld weer verjongen;

In-

Sluiten