Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*. jb i z r.. 253

Den {terken tocht naar Vrouw cn Huis —

Naar teergeliefde Kinderen,

Meer verhinderen:

Maar wat is kennis? wat is moed?

Wanneer een mensch tot tegenfpoed,

Door 't Noodlot, is veroordeeld:

Wanneer de flilte en tegenwind

Bekwaame vlijt de handen bindt,

Daar hem 't Getij bevoordeelt.

Wij dreeven, zeilden, roeiden voord,

En zagen 't eeuwig wijkend Oord,

Ons oude Vlaarding, praaien ,

Met Tooren , Schepen , Molenbouw,

Tot dat het ons gelukte met eeii touw

Tc maaren aan zijn paaien.

Gij denkt: ,, Nu waart gij uit de pijn, s, Nu rusttet gij van 't Slaavdi? Wel neen. wij moesten met een lijn, ;£)p dat de maat van rampfpoed vol zond zijn, Nog trekken in de Haven, In Lentemaand 1782.

R 3 aaw

Sluiten