Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opeen regenvlaag. *6$

Zoud de Mensch niet opwaards kijken l Menfchen, wien die liefdeblijken Van de Hemelgunst verrijken;

Voelt gij die herfchepping nietJ. Al wat ademhaalt gevoelt ze. Alles wat belraat verkoelt ze. U o menfchen u bedoelt ze;

't Is om u dat dit gefchied.

't Is voor u een gouden regen: Ziet rondom u, aller wegen Treed de vruchtbaarheid u tegen.

Alles riekt vernieuwd en frisch. Beeft niet voor den fchorren donder, Houdt die voor geen ftraffend wonder: Neen. Hier fchuilt een Godheid onder.

Die aan- 't Menschdom gunstig is.

S lQ£

Sluiten