Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aC6

Q i' EÉN R E © E N V L A A «;<

Iünrners zijn dè donderflagerf Stemmen van Gods welbehaage»* Die verlenging onzer ' dagen,

In de zuivre lucht, gebiedt. *t Blikfemvuur verteert dc dampen Stopt de bronnen onzer rampen : Wijl 't in onze levenslampen

Olie van gezondheid giet»

Welkoom gouden blikfemftraalen, Welkoom zilvren vochtkoraalen, Welkoom , uit de hemelzaalen,

Die ons zoo vtel goeds, belooft. Straalt nog lange ó levenszonnen, Vloeit nog lange ó voorfpoedsbronnen 9 Dat wij n begroeten konnen ,

Met een opgeftecken hoofd.

Den BI. van Zomermaand i 7S6.

^L AD-

Sluiten