Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JORIS LÜBBËRTSZ STRUIF. 35

Tot deézen pfys, en om de fpottcrny te (tuiten, Zult ge ongetwyfcld toch tot eenen Us befluiten? Voorzeker, waarde vriend. En daar, als s t r u i f , in 't kort Gewis een vet beroep aan u gefchonken word; Zo zie ik ras den door zyn fehfiften wydvcrmaarden, Den grooten Struivius 't hoogleeraarfchap aanvaarden: Ik zie hoe ge in de kerk een nieuwe toorts ontftcckt, Een' wakkren aanhang vormt, en Struiviaanen kweekt. Maar hoed u,want dit moete uw vroomheid nooit geheugen , Om ketteryen in de waereld voort te brengen.

Vaarwel, myn struif! VaarweUmet deezenvriendfchapskusi Eerlang begroet ik u als leeraar Struivius!

C 2 AAN

Sluiten