Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ü AAN D f. N w e l e l) e l e N H e e R e, Dat wakkre mannen, nutte en luisterryke leden Des vryen ftaats, waarin ze een wigtig ampt bekléeden, liet ftaal vertoonen, dat hen boven 't volk verheft: Dit voorrecht wraakt geen mensch die billykheid bcfeft. De degen past aan hen die 't recht is aanbevolen.

Maar wat gemeenfehap heeft dc kling met hooge fchoolen Hoe weinig voegt haar tooi op 't mini der letterbaan! En wat gezag, zo niet het misbruik, en de waan Om dies te zwieriger geleerdheid uit te venten, Verleent den degen toch aan windrigc ftudenten ? Eischt wel de logika, cischt Roomfche of Griekfche taal, Of wet-of kruidboek, cischt de Bybel dan het ftaal? Gebieden Augustyn en de oude kerkenvadren, En Baldus en Galeen', gedegend hen te nadren? Geenszins, voorzeker; zy verbieden zulks veeleer: Schoolleren voegt de pen , maar niet het zydgcweer. Of koozen zy de kling, die klem van reen ontbeerden? Wie lagcht niet om den trots eens jongen fchoolgeleerden, Wanneer men hem, die nooit aan fpits of degen dacht, Nu 't letterblokkcn hem in "t koor der muuzen bragt,

Sluiten