Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN HEERE VAN J***f 41

Het vreesfelyk rappier ziet flingren langs dc kuiten ! Hy, die thans van zyn' moed iets heerlyks durft befluiten, Verwaten op zyn kling, acht haarer zich onwaard', Indien zyn degen iets dat onbezield is fpaart.

Zien wy den kwant in 't eind' de hooge fchoolbegeeven , En kiest by 't gcestlyk ampt voor 't woest ftudcntenleven, Vaarwel dan , zydfieraad! dat zo veel aanziens gaf;

Vaarwel! Nu' legt en zweert hy 't ftaal voor eeuwig af:

Nu preekt de boetgezant geloof en vroome zeden, En yvert tegens zonde en waercldfchc ydelhcdcn; Dreigt mode en klecdcrpracht met vloek en helsch gericht, En aoemt den degen, meer dan 't fcherpfte hekeldicht*.

Kiest dc akademieheld het vak der medicynen; De kling heeft uit, als hy voor 'tkrankbedmoetveiTchyncn: 't Vleit niet met moordgeweer een' zieken by tc ftaan. Een arts , ook zonder kling, jaagt reeds den doodfehrik aan.

En wat behoeft hy 't ftaal, die door zyn kunst kan dooden ? ■

De degen zy nogthans den doktor niet verboden: . Schoon 't goed vertrouwen dien by lyders hem ontzegt, Zo heeft zyn waardigheid daartoe een wettig recht;

C 5 En

Sluiten