Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN HEERE VAN J*** 43

Duld gy 't by bersfenloozi en lap poppejonkers, V-

By petit- maitres? of by naakte en kaale pronkers?

Kunt gy zulks wettigen, by kooplièn, maakelaars ,

Stadsklerken, renteniers; by fchryers, kunstenaars,

En wat al lieden meer, om hunnen waan tefchraagen,

Zo ftout als onbefchaamd den degen mogen draagen?

Hoe! gunt ge 'tftaal elk'gek die zich daarvan bedient,

Waar vind uw pen dan ft,oftotfchimpen... ? Zag*, myn vriend,

Niet allen narren, flechts den nuchtren advokaaten,

Zy 't draagen van 't rappier, by fchimpdieht, toegelaaten;

Het graauw, dat zich de kling tc voeren niet ontziet,

De narren die gy noemt ontgaan myn tuchtroe niet.

Gy rept van jonkers, brein- en baardelooze lallen; Van ftoutc jongens, die men met de plak moest ftraffen;

Narcisfen onzer eeuw, en rekels van 't falct:

't Zyn gekjes; die men nog bencên de gekken zet; ?t Zyn kinders, pas de gard en hunn' hansfop ontwaslén, Die waanen durven dat hen 't manlyk ftaal kan pasfen. 't Waar' billyk dat men , by 't ontnecmen hunner kling, Een ratel, of een trom, hen aan dc zyde hing,

Dat

Sluiten