Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN HEERE VAN J***. 45

Eerlang , neemt onverftand ook toe by winkelieren ,

Zal 't zydgewccr, in plaats van de cl, dc toonbank ficrcn.'

Niet flechts de maaklaar, zelfs dc beunhaas , heeft het hart

Dat hy de waereld trots met zynen degen tart.

Wie onbefchaamd is durft zich alles onderwinden!

Beunhaazcn maakelaars gedegend! Welke ontzinden t

Och, wierd in 't gekkenhuis dat volk geherrebergd!

Men vraag' die narren eens: word wel het ftaal gevergd

By 't fluiten van een' koop , of trekken van een plokje ?

En welk een fraai verband, de kling en 't maaklaarsftokje!

Het voorbeeld vormt den nar: de maaklaars volgen flechts

Het fpoor der koopliên. Zo de meesters, zo dc knechts !

't Is iets gemeens een' klerk, van kling voorzien, te aanfehou-

(wcn.

Maar, geeft de drempel van publieke ftadsgebouwen, Van raadhuis, lombaard, van oostindieschhuis of waag, Een' klerk het recht of de eer dat hy een' degen draag'? Kan een bedieningje dat blyk van aanzien fchenken? Wat verre gaande waan, wat dwaasheid, dit tc denkenl Het klerkfchap ftrookt geenszins met deezc grootfche praal: Men kopieert, men leest de krant, wel zonder 't ftaal.

Ook

Sluiten