Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

W Y S G E E R.

Te middernacht, ais in den arm der rust

Argantes moede huisgenooten, Van hun beftaan en zorgen onbewust, De vaakrige oogen flooten; Zat gryze Argantes by een duisterbrandend licht, Omfhiwd van boeken, globen, kringen ; De wysbegeerte gloeide in 't (harende aangezigt 5 Hy vond zich weggevoerd in zyn befpiegelingen. Het is alsof de man een diepe rust geniet:

Doch fehoon het waar fchynt dat 'er droomen Voor zyn verbeelding komen, 't Is zeker dat de flaap hem geen verkwikking bied. In 't eind' verzaamlcn zich zyn vlugtige gedachten:

Hy ryst een weinig in zyn' leunftoel overend', En roept: ,, ó Ryke winst van flaapelooze nachten, „ Aan weinigen bekend! „ Laat vadzigen een logge rust verkwikken; „ In deeze ftille en zalige oogenblikken

D „ Heeft

Sluiten