Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTIGONUS AAN ZENO. 55

-Leer my die hemelfpruit recht kennen, recht waardeeren ;

Ontfluit my d'ingang tot haar heilig tempelkoor: Kom, ten dien einde, met uw byzyn my vereeren;

Ja, kom, myn Zeno, geef myn' hefften wensch gehoor. Verpligt Antigonus, en boet zyn zielsverlangen;

Verlaat Athenes fchool en fpoed u naar myn hof: *k Zal u met eer, gelyk 't uw deugd verdient, ontvangen,

En Macedoniën zal juigchen tot uw' lof, Gy zult in myn gebied voorzeker deugdgezinden ,

Leergierigen, wier hart tot waare wysheid blaakt; Gy zult vooral in my een' trouwen leerling vinden,

Die naar de lesfen van uw gulden lippen haakt. Denk dat ge Antigonus ten meester zult verftrekken;

Maar denk met een, indien gy mynen wensch vervult, Dat gy, daar uwe deugd myn volk tot deugd zal wekken ,

Gantsch Macedoniën op 't hoogst verpligten zult. Wanneer uw wyze hulp den vorst zal onderwyzcn,

En hém doen treên op 't eedle en waare glorifpoor; Dan weet de deugd zich best den volken aan te pryzen:

Dan licht myn voorbeeld hen tot volgzucbt krachtigst voor.

D 4 Vaar-

Sluiten