Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

F I L L I S.

D e blyde lente lagcht ons aan, • En doet der buijen ftoet in 't barre Noorden duiken; 't Herboren aardryk doet zyn vreugde alom verftaan: De blyde lente lagcht ons aan, ^ En gras, en bloem, en boom ontluiken.

Natuur, een poos in flaap gefust, Ontwaakt met nieuwe kracht, doet al 't bezielde ontwaakeu, En kweekt in mensch en vee een' zoeten minnelust; Natuur, een poos in flaap gelust, Verryst, daar ze all' wat leeft doet blaaken.

't Mint alles in deez' prillen tyd: Het fchaapje omhelst zyn gaê, de duifjes trekkebekken; En aarde , en lucht, en zee , zyn thans der min gewyd: 't Mint alles in deez' prillen tyd, Waar 't oog flechts leven kan ontdekken.

D 5 Spreek,

Sluiten