Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN FILLIS. 59

Ja, Fillis , ja, uw godlyk fehoon, Uw minzaamheid, uw deugd, waardoor ge elks hart kunt wm-

Pe luister, dien uw ziel zo heerlyk fpreid ten toon

Ja, Fillis , ja, uw godlyk fehoon, Verrukt me, en doet me u tederst minnen.

Myn liefde heeft een zuivre bron; % Was nooit uit dartlcn lust dat zy u wulpsch belonkte | Zy wierd geboren uit uw fehoon, dat my verwon: Myn liefde heeft een zuivre bron, Dewyl uw deugd haar eerst ontvonkte.

Bezield door zulk een reine drift, Haakt myn gefolterd hart, door onrust fel gedreven, Naar uw genegenheid, als de eêlfte minnegift: Bezield door zulk een reine drift, Wensch ik alleen voor u tc leeven.

Ach! Fillis! waardfte zielvriendin ! Mogt myne oprechte liefde uwe oogen niet mishaagen! Ach! mogt uw kuisch gemoed ontvlammen door myn min I Ach! Fillis! waardfte zielvriendin! Wierd gy gevoelig voor myn klaagen!

In.

Sluiten