Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By DE ERVEN VAN DAVID KLIPPINK. , te Amftel-

dam , in de Nes , zyn, onder anderen, noch de volgende uitmuntende werken te bekomen :

Joannes Nomsz , willem de eerste, of de grondlegging der Nederlandfchi vryheid. In vier en twintig Zangen. Met nieuwe pourtraiten van Willem den eerilen en den Dichter, door den beroemden Houbraken, 4to. ƒ 5 : -' :vHet zelfde werk op groot pap. ƒ 7 : 10: -

. m o n a m med, of de Hervorming det

Arabieren. Twee deelen. Met het pomtrait van Mohammed , naar'tanticq , mede door Houbraken, kl. 8vo./ i : 14: Met zelfde werk op groot pap. ƒ 2 : 10: NB. de pourtraiten der beide bovenflaande werken worden ook afzonderlyk uitgegeven , op groot en klein papier, als ook noch eenige extra fraaije proefdrukken.

. de graaf van warwik, b a-

j a z e t , de c i d , athalia, Cll

am el ia. Vyf treurfpdlêii, kl. 8vo./ 1 :i5: Dezelfden, op groot pap. ƒ 3 : 10; -

, , -1 soliman de tweede, of de

drie sul ta nes, blyfpel, kl. 8vo. ƒ - : 8 : groot pap. ƒ - : 16: -

, triomf der teekenkunst,

kl. 8vo. . . . ƒ - : 4 ! -

. bescheiden aanmerkingen',

betreffende de treurfpellen Amofis en Zoroaster, kl. 8vo. . ƒ - : 6 : groot pap. ƒ - : 12 : -

... a B d a l l a h , of het onvolmaakt geluk ,

kl. 8vo. . . . ƒ - : 6 : -

groot pap. ƒ : : -

,, ■ ' Eenige losfe vaerzen.

Trant

Sluiten