Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans de Thai, & ti c'h te r, r k e o e d r cir te n, 4to./ 2 : - ;

Hut zelfde werk op groot pap. f5:5: PLter Langendyk .levensloop der aartsvaderen, met platen, groot 8vo. f1:5:Fitter le Clercq , h u vv e LYKSmintafereel, met

fraaije platen, groot 8vo. . . ƒ1:8:. best pap. ƒ2:-:.

L.. ömits, l e v e n f, n afbeeldingen der gr a-

ven van noLLAND,metpI.gr.4to./3 : . •. .

Cornelius van Engelen, b e philosooph, 4 deelen,

groot 8vo. . . . 'ƒ 10:10: -

De kosmopoliet, of w a e r e l d b u r g e r , een geheel nieuw oorfpronglyk Neêrlands zedekundig Mengelwerk; compleet in 2 deelen. . . ƒ 7 : 16: --

George Adams, gronden der s t a r r e k u n d e ,

met platen, groot 8vo. . . ƒ2:10:best pap. ƒ3:5:-

HUI , p r o e \ e der natuurlyke historie,

groot 8vo. . . . . ƒ 1 ; _ ■ _

Simon Pan/er, mathematische Rariteitkamer, 4to. . . ƒ3:3:Beaufobre cnL'Enfant,\anteekeningenoverhet

n. testa Me n t, 2 deelen , gr. 4to. fo-.o: -

■ nieuwe overzetting va n

het n. t es tam en t, gr. 4to. ƒ2:10: italthcizar Bekkcr, betoverde waereld, 4to. f5:5: Carolus Tuinman, o v er de catechismus, 4to. ƒ 3 : - : Green, vier uitersten des menschen, met

pi. kl. 8vo. . . ƒ 1 : - ; _

Magazyn van nieuwe origineele fabelen, 2 deelen, kl. 8vo. . ƒ- :i8: J. Starrenburgh, a po L lo in Dordrecht, cn de zangberg, twee divertisfementen, kl. 8vo. . . . ƒ - : 6 : -

^ . groot pap. ƒ - : 12: -

De c e w a a n d e philosooph, blyfpel, onder de zinfpreuk: vlyt doet vorde'Ren, kl. 8',o. . . ƒ - : 6 : -

groot pap. ƒ - 312: Es-

Sluiten