Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Es'fHER, treur/pel, onder de zinfpreuk: non da-

tur ad mus as curere la ta

via, k!. 8vo. » . . ƒ - : 7 : J groot pap. ƒ - : 14: P. J.Üylènbroek, meROPÉ, treur/pel, kl. 8vo. ƒ - : 7: . b r i e f, wegens het treurfpel fe d r a ,

kl. IVO. • • • ƒ - : 4 : -

groot pap. ƒ - : 6 : -

■ eenige lfisfe dïchtflukjes*

w y d e r s: Een extra fraai ftel platen, tot de 4*0 Tooneelpoè'zy van den heerc Sybrand Feitama, geteekend en gegraveerd door de heeren Jacobus Buys en Reinier Vinkeles; geheel compleet, met een' keurigen titel, waarop het pourtrait van den dichter. /10:10: dito, groot pap. ƒ15: - : Het zelfde ftel in oktavo. . . . ƒ 5 ■ 2 : -

NB. De oktaven zyn ook afzonderlyk te bekomen, 't ftuk tegen . . • . ƒ - : 6 : -

Het pourtrait van den heere J. Nomsz, geteekend en gegraveerd door de heeren Bruininx en Vinkeles, in 4to. é . • • ƒ - : iö: -

in 8vo. ƒ - : 12 : Het pourtrait van mejuffrouw Sara Maria van derWilp , geteekend en gegraveerd door de beide laatstgenoemde meesters, in 4to. . ƒ - : 12: Verfcheiden zeer fraaije titelprinten voor de tooneelftukken , zoroaster, fedra, wilhelmi-

N a van blond heim, olimpia, artaxERXES, eneas, donqüichot, de hagenaar TE enkhuizen, de minderjarige, maria van lalain, michiel adriaans z de ruiter, &e., &c., proef en letterdruk , geteekend en gegraveerd door de heeren Fokke, Buys, Vinkeles, en anderen. Algemeene titels voor allerlei dichtwerken, door S. Fokkt.

Sluiten