Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( NED. \

OP DÊ

TITELPLAAT

OLLE verraft KAMP-VEER met zyne Poëzy; Ik voeg, tot Eer van 'tWerk, s'MANS BEELTENIS daar by, Die, met de Naald, en 't Stift in 'tKoper ingefchreven, Boor fcluand'reïi * Schwartzenbach getroffen is naar 't leven. Hy galmt de Deugden van Voornaame Mannen uit, En roemt RHETORICA van VERE tot Befluit. Indien dit IETS met Nat van Veelen word gelezen , 2al ik met flem verheugd, en aan GOD dankbaar wezen.

C, M. van de GRAAF.

* JACOB SCHWARTZÉNBACH , geboren en woonende te VE&E, die ziek door Welgelykende, en Keurig Uitgewerkte Afbeeldingeni door Fraaje en Fyne Schilderyen i en zelfs door de Ets — eri €raveer ~ Kunft i waar van dit de derde Proef is 3 meer en meer »» VEREy en elders bekend maakte-

Sluiten