Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

Als mede BUITEN ONS VADERLAND. Aan

ZYNE HOOG EDELHEID,

DEN HOOG EDELEN7, GROOT ACHTBAAREN HEER, Den Heer

Mr. WILLEM AJLNOLB ALTTOGa

Goiiverneur Generaal van Nederlands India. &c. &c. En aan

DEN WELEDELEN, GROOT ACHTBAAREN HEER, Den Heer

ADE.IAAN MOENSo

Qnd Directeur Generaal van Nederlands India. &c. &cy Word DIT IETS, ten blyke van WAAFE DANKBAARHEID voor

VEELVULDIGE WELDAADEN,

eerbiedig opgedragen door

HOOGST DERZELVER Veelverpligten, en ootmoedigen dienaar.

H. A. Tollë, Predt: te Vere,

Sluiten