Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Gy zongt den braaven MOENS, Wiens deugd en kmuügheêfl Haar glani verfpreïden in het oog der Morgenlanden .

Die Trits van Mannen zet %v Dichtwerk luifter by; Elk, die hen kent, zal dit gulhartig onderfchryven ,

En U, myn Ambtgenoot! voor Uwe Poëzy, Voor Uw Welmeenend hart, in Waarheid dankbaar blyven!

H. A. BRULNING.

• Op

Sluiten