Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

0p de ' Uitgaaf van het aangenaam

IETS.

Door mynen Zeer Waardigen, en veelgelievden Ambtgenoot. DEN WELEERWAARDIGENbnZeer GELEERDEN HEER

HENRIK ANTONI TOLLÈ,

Volyverigen , en Giliev'den Mede-Leeraar in dt Hervormde Gemeente Te FEE RE ,

ECeb dank, wyl ge ons IETS hebt gegeven,

Van 'tgeen de Dicht-Min U gebood; Gy zingt tot Lov van 't Zalig Leven,

En Dood, veel Waardig Ambtgenoot!

Van TWEE VOORNAAME en VROOME MANNEN, Wier blanke Deucht, door U geroemd, Den vuigen Laftef moet verbannen; Want Hy meld Eer , die Hen flegts noemd.

' K heb vaak daar van bewys ontvangen, Door DEZE MANNEN van naby

**. Te

Sluiten