Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KV

Dankzegging

Aan den Zeiven WELEER WAARDIGEN HEER,

ilENRIK ANTONI TOLLÊ,

Wegens de Byzonderheden van onze Rederykkamér der Stad VERE, door zyn Eerwaarden uitgegeven,

JL Geen in Kiften, en in Hoeken, Of in Oude Reden - boeken

Ligt, als in de Duifternis, Ganfch verhooien, ganfeh gedooken, Is als uit een Hol ontlooken.

Vraagt Gy : Wie toch de Oorzaak is? Schwartzenbach heeft ons, naar 'tLevèn, Dezen Vriend te zien gegeven.

'tis TOLLÊ, die met verfland, Onze KAMER wirt doen lichten, En haare Oudheid, haar Verrichten

Openbaren door zyn' hand. *tls TOLLÉ. die de ACCOLEYEN Weer doed haaren Geur verfpreijen

Met onze OUDE LELYBLOEM.

Die

Sluiten