Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7 )?(

Zyn grooten Naam erkend, waardeert, en roemt op Aarde. Voor al, dat zulks gefchiéd door hen, die zyn verbonden, met blyde erkentenis zyn ' Deugden te verkonden. Ai! zie dan gunfiig aan myn blyk van dankbaarheid Aan dezen Guldemon d ! Ik blyf in nederigheid, (kq, Weft-cappelle den 3 Nov: 1773. Dit stuk zal volgen in deze bladeren.

Antwoord van ZYNE EXCELLENTIE,

Uw heufchen Aart, Uw Vlyt, Uw Kunft Blykt uit Uw Denken, Doen en Dichtenj

Zy winnen ieders Roem en Gunfi; Terwyl Uw' Lett'eren my verplichten,. fe^ Middelburg, den 10 Nov; 1773.

Myn wederantwoord aan ZYNE EXCELLMW*

Dewyl de Heufchheid, Vlyt, en Kunftj Betoont in denken, doen, en dichten,,

By U verwerven Roem en Gunft; Zal ik my steeds daar toe verplichten. $£4 West-Cappelle, den 1^ Npy: 1773»

Of

Sluiten