Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)■■(. i8 ):(

öp de- Zieltreffende Zin-en Zaak-ryke Leerredenen, doof denzelven Hoog Êerw: en Hoog Geleerden' Hoogleeraar

JACOBUS WILLEMSEN.

Over i Kon: 19. Üïtgejproken op den 26, en a§ 03: 17-3, Xyndedit de $de maal, dat deze Week-stof door zyn HOOG EERW: inde Beurt zyner Dag- ordening behandelt is, een tyd-verloop van 46 Jaaren, toen zyn HOOG EERW: den gryzen Ouderdom van 7< Jaaren bereikte.

ï. KON: 10, vers r, 2.

Wie fchetft de dreïgtaal van Elias vyandin» Bïoeddorftige Izebel, berucht door gruweldaaden, Daar zy beluft was, om zich ia's Mans bloed te baadért*

Gelyk zyhad gedaan aan 'tHeilig Godsgezin?

Vers 3, 4.

Wie maald Elias vlugt naar Iuda's Berfeba Met donkra verwen af? Het moedeloos bezwyken' Voor Baüls Dienaares van Hem, Die zyns Gelyken.

Bfóf aadin kloek beleid, ia moed geen wederga?

Vers

Sluiten