Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *4 H

HEakobus Willemsen toont dit in Keur van taal J^Lan Middelburg's Gemeente, en maald hier af, naar 't leven. *3Kjaar blinkent 'sHeeren Hand, in 'theil zyn knegt gegeven, CJ^! Groote Barnabas! Wiens ftem klinkt, als metaal! 3L^eroemde Godsman! Puik van Neêrlands Heilgezanten

itmüntent is Uw' Leer! En Uw Godvrugtig werk jStrekt Leeraars tot een baak, hoe zy in Jefus Kerk "^Weldadigheid, en liefde, en Vrede moeten planten. 3Cn Ses en Veertig Jaar, Waar in Ge ons hebt gefticht, JEL/oopt Gyten Derden maal door all' de Bybelbladen, /3L/icht al, wat duifter is, geeft glans op 'sHeeren paden , 3EL/n toont nog met veel ernft, wat van ons dient verricht. 2MCogt ik, o Guldemond! een lange reeks van J aaren ^teroogen op den bloei van Uwen Ouderdom!

n daar Ge in Woord, en Werk maakt Jong're Leeraars ftom, , dan zeer laat, U zien ten Hemel binnen vaaren!

Slotzang

Sluiten