Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« *s U

S]LOTZAH"G,

CJ^! Middelburg! myn Bakermat!

Aanfchouw dien Koftelyken Schat!

Dien God in U laat blyven! Dien "Vroomen Gryzaart, Die, vol moed, U nog gcduurig aan den Vloed

Van jakob tragt te dry ven! Erken met blyde dankbaarheid De Gunft der Hooge Majefleit,

Waar door Hy nog dien Braaven, Dien Trouwen Gids, hoe hoog bejaard, In Uwer midden heeft gefpaart,

Om Uwe Ziel te laaven! Bemin Hem tog! Hy is U nut, Hy is, en Weeze, en Weeuw ten ftut

Door milde liefdeblyken! Hoe gaat Hy voor in 'sHeeren Werk* Wat bid Hy niet voor Land en Kerk!

Wien zaagt ge ooit fchooner pryken! In't hagelwitte Deugdgewaad, Dat 'sHeeren Volk zoo fierlyls flaat,

By, Dan

Sluiten