Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ^ ):(

Dan Dezen Wyzen Vroomen? Ai! fraeek dan aan den Goeden GOD, Dat Hy 's Mans Zalig ftervens Lot

Voor U maar fpfi doe komen! Dat GOD U door zyn' Geeft bekeer, Terwyl Gy nog zyn' Reine Leer

Uit WillemsEN moogt hooren! Op dat, als Hy word op ontboön, Gy Wezen moogt zyn Eer en Kroon,

Ora Reeds met Hem te glooren.

Dank

Sluiten