Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *8 ):(

Myn Ttouwen Gids, mogt hoof en. Daar Hy, verrukt, Uw' Roem en LofVerhefte boven 't Sterren Hof. Hoe ftreelde Hy onze ooren, Wen Hy, met Kragt en Klem van taal, Ons gaf een keurig net verhaal Van all' Uw' Liefdegangen. Hy dagt, vervuld met Zielevreugd, Aan 'tgeen Hy van zyn' eerfte jeugd Had uit Uw' Hand ontvangen, Hy roemde, vol van dankbaarheid, Hoe Uwe Gunft Hem had geleid

Tot in zyn' Gryze dagen

Hoe heerlyk fprak Hy van Uw' Daên! Hoe heerlyk van Uw' Liefdepaên,

Met Hem fteeds ingeflagen?

O Ja! Hy dankte, vol van gloed, Uw' Goedheid, die Hem had behoedt.

Gered uit doods gevaaren

Bekragtigt in zyn Wigtig Werk, Tot nut van de Euangeli kerk, Een reeks van Vyftig Jaar en ——

Sluiten