Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H 30 ):(

Voordeelig zyn voor Land, en Kerk ?

Zoo mag Hy ons bereiden, Om door geloof en Waare deugd, Te ftreven naar de Zielevreugd, Door Goëls Bloed verkregen! Zoo mogt Hy in dit Plegtig Uur, Hoe Oud, nog vol van Heilig Vuur, U danken voor Uw' Zegen! Ai! geef Hem, dat Hy 't Dankaltaar Nog vaak yernieuwe Jaar op Jaar ! Ai! rek 's Mans dierbaar leven , En gun Hem, dat zyn laatfte Werk, Tot heil van Land, en Stad en Kerk, De fchoonfte Vrugt moog' geven! Zoo vaar' Hy fpade heen naar 't Juichend Hemelhof, Om daar eeuw" uit, eeuw in te weiden in Uw' Lof! Huift, den 4 Nov: 1777.

0>'

Sluiten