Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 33 X

Op de Afbeelding

Van den Wel Edelen, Groot Achtbaaren Heef, Den Heet

jjUDmcjsutw Mojsjsrsï

Directeur Generaal van Nederlands India &c. &e,

ë

\JTy ziet hier Ed'len Moens naar 't leven afgemaald, Die door zyn fchrander Brein, en Vlyt is hoog verheven,

Die, uit Ontzag voor GOD, niet is van 't Spoor gedwaald Maar door zyn Braaf Geörsg een Voorbeeld heeft gegeven

Van Eerbied, Liefde, en Trouw voor GOD en 't Vaderland» Waarom Hy by zyn koomft in 't Land der Vreemdlingfchappen,

Èerft op COLOMBO, voorts te COCHIM door God's Hand Geplaatfi, Verhoogt is langs een reeks van Eeretrappen.

Thans Offer Directeur, der Ooster Maatschap?^ Tragt Hy zyn'' Liefdegloed, en Yver te befteden,

Om weggeweken Groei en Bloei te voegen by De Zeevaart, Koopmanfchap, cn Deugdenryke Zeden.

GOD geev' den Ed'len Moens veel fchynfel op zyn Werk f

Óp dat zyn Roem alom gevoerd werd' boven 't Zwerk!

C, Aaa

Sluiten