Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 35 X

Én Uw Godvrugtig hert opvoeren boven -t Zwerk!. Geluk! 'tword U vergunt, om tot GOD'S Eer te leven,

Bevryd van 'taardfch gewoel, 'tgeen 'tlaftig Ambt U gafï Nu moogt Gy door 't Geloof naar Uwen Heilborg ftreven» Die U geleiden zal, zelfs over dood, eh graf! Vaarwel' myn Vriend! GOD zy UW GOD! Üw Beïle Deel! UW Zalïgft Lot!

NB. Dat zyn Ed: Groot Achb: zich tot dien grooten overitap lüt den tyd in de Zalige Eeuwigheid tragt te hereiden,is my uit meer, dan eenen Brief gebleken; onder anderen laat zich zyn Ed: Groet Achtb: indeLaatfleBriefietteren vandsnd^ Sept: 1789 dus uit. Nu verlang ik maar (te weten) hoe het met myn Benjamin — „ zal afloopen; en dan zal ik gewillig zyn, te gaan dén. weg van „ alle Vleefch; te meer nu ik ook eenige oogenblikken meer oves „ hebbe, als bevorens, om my ta bereiden, tot het doen van ,, dien Grooten overftap naar het Vaderland der Eeuwige Rufte—-

ik ga reeds in myn 6i te jaar, dat in dit Clhnaat gelyk Haat me's' l 7! in Europa ■■ ■ ■■■

Sluiten