Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 38 ):(

Gy kunt alleen myn' ziel door Uwen Geeft vcrblyden, En door Uw' Invloed my wêer helpen uit myn lyden. Ik wende dan naar U, naar U, myn Weenend oog, Ai! zie my aan in Gunft uit Uwen Wolkenboog! Ai! Schenk my 'tWaar Geloof! geef Luft, dat ik myn leven Mag fchikken naar Uw' Wil, en zoo met ernft mag ftreven, Als Jalcob, Afaph, Job, naar'theuchlyk Heilgenot Van Uwe Zaligheid! Verleen my dat, o GOD! Dan zal ik myne ftem met all' de Hemellingen. Verheffen, en Uw Lof met blydfchap eeuwig zingen!

NB Den dood van deze Beminde Vrouw heb ik beweend op denx tl Febr: 176$, predikende te IVeft-Cappelle uitjes: 40; 6 b,

Sluiten