Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X "4o ):(

Uit 't leven weg genomen..., O GOD ! wat moet ik fchroomeii

Voor Uw' gedugte Hand....,

Gy hebt myn Huwlyksband

Op 'tfchielykft afgefneden „

<Sy weet de groote reden ,

Die U daar toe bewoog ..... Ai! zie myn weenend oog ! En Jaat ik niet in 'tlyden Uw Raadsbefluit befttyden!

O' mogt ik liever Pil

My buigen aaar Uw wil; En door dit fterven leeren, My fteeds tot U te keeren!

Zyt Gy, oGOD! geheel

Myn Heil, myn Hulp, myn Deel l Ik wenfch my te gedragen Naar Uw Vry Welbehagen!

Maar Geef my, als ik fterf,

Den Hemel tot myn Erf!

NB Na myne herflelling uit zwaare koortfen, door droefheid veroorzaakt , heb ik ook deze Tedergeliefde Vrouwe betreurt, predikende

te JVeJl-Cappellc uit Job 14: 1, <z. opden ijNov: 17Ó7.

Aan

Sluiten