Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 4i ):{

Aan

myne Schoonmoeder

Mevrouw AGNITA JACOBA TURNER.

Weduwe vatt den WelEdelen Gcjlrengen Heer Dr. PASCHIER, BAERT, &c. &c. Oud Wordende 70 Jaaren, aj> den 10 January 1777. •O»

m

]Cs de Ouderdom gelyk een Zee, vol woefte golven,

En als een "Winterveld, met Ys en Zneeuw bedekt, Door kwaal op kwaal bekneld, door veel' gevaars bedolven,

'tGeen dikwyls voor de ziel tot fmert, enangftverftrekt?. Dit ondervind Gy ookby 'tklimmen Uwer Jaaren,

O ! Moeder! nu Ge een reeks van Tienmaal Zeven telt» Moet Gy niet klagen: „hoeveel' zwakhêen enbezwaaren

,, Omringen 'tbroofch geitel van een, die henen fnelt, „ In hoogen Ouderdom, naar 't einde van zyn leven!

„ Hy is gelyk een Kleed, dat Wol, en Verwe derft, „ En als de Torens, die door Oudheid zich begeven, I ?> Of als een Korenair, die, meer_dan typ, verfterft.

Cf. „01*

Sluiten