Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 4? )■:(

Van een Vriend.

Aan Wien ik ecnigè vraagen in Dicht-maat ier overdenking had toe gezonden,

IMCyn' ziel, gefolt door bange winden, Weet' nergens Heul' of Trooft te vinden;

Ik mis Bevatting, Geeft, en Vuur; Myn Harp blyft aan den Wand gehangen. Verg des niet, dat myn' maatgezangen

Uwe ooren ftreelen. Neen! ik puur Veel liever uit myn' Folteringen Een nutte reeks befpiegelingen,'

En wat den ftoEeling al deer. Dog wilt de Goedheid my verfchoonen, Dan zal ik, Waarde Vriend! U toonen,

Hoe zeer ik Uwe Gunft Waardeer.

Voor de vuist.

Myfl

f Deze Vriend was zoo angftig in fiormweder, als anderi^ ÏVanneer het dondert, en weerlicht; wyl zyn Ed: byna onder een doof ftorm invallenden fckoorfleen was Verplettert. Dit wetende, zond ik zyn Ed: eenige dichtkundige vraagen op een ftormagtigen dagt om zyne aandagt van" den wind af te trekken, en op dit vraagmjt' doenyejli'gen; 'tgeen my ook gelukte/

Sluiten