Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 4§ X

MYN ANTWOORD

ep dien eigen dag aan zyn Ed:

Denk niet te veel op guure Winden, Tragt in Gods Heil Uw' Trooft te vinden i

Dan zult Ge ontvangen Geeft, en Vuur. Dan zult Gy't luift'rend oor doen hangen Aan Uwe Zagte Maatgezangen.

Ik wenfch, dat Ge altoos 't befte puur Uit zoo genaamde Folteringen In Uwe Ziels befpiegelingen.

GOD maak', dat U de Wrind niet deer! Hy wil Uw' flaafsche Vrees' verfchoonen I Hy wil U door zyn ' Liefde tooncn,

Hoe veel Hy U, myn Vriend! Waardeer!

Voor de Vuist .

Beng?

Sluiten