Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H r- X

DE Kmcr vap RhtXorka plagt hare Vergaderplaats te hebben op de ZuidkajMt van 't Stadhuis, al waar nog haar Devies met de Afbeelding van Maria Bfjfthap in het Ztiider Bovenraam gefchüdert Haat. Dog in 'tjaar 1628 zyn de Leden verhuill naar de Bovenkamer van 'tVieefchhuis. Waar voor hun van Stads wegen is toegelegt by Apoftille van den 6 Jan: 16a8 ieder Jaar voor Huur der Kamer £2 = s en een half Lalt Turf tót Branding ( d )

VOLGENS den kleenen omtrek van VERE, had deze Kamer geen gering aantal van Leder!; want zedert'tjaar 15-93. tQt 1637. was 't minfte getal der Rederykers 23, en 'tgrootfle 40; ook waren 'er zomtyds Vrouwen onder;

. zoo

(d) Uit gefchrevene aanteekeningen, my door den WelEd: Gejlr : Heer ERMERINS vricndelyk medegedeelt, Waar voor ik zyn WelEd: Gejlr: dank betuig; ah mede voor de bcfehow Wing van de verkleende Fraje afteekening der voorgemelde afbeelding van MARIA BOODSCHAP met het Devies; die Zyn WelEd: Gejlr: door den Veerfchen Konjl-fchilder J, SCHWARTZENBACH , voor eigen rskening, heeft laten ysr¥ aardige»,

Sluiten