Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 57 X

gefehreven zyn. (h)

OOK heeft het Deze Kamer onder Derzelver Leden aan geene Dichters van Naam ontbroken; onder anderen was 'er een Udemans, die Smit van zyn handwerk geweeft is, en aartige rymen uit gegeven heeft; (i) ook waren in vroegere tyden Matthys en Jacobus van Eepen vermaard; als mede, behalven anderen, de Heeren Laurens en Jacob Nebbens, Mr. Willem Schorer, Dr. Jan Jacob Andrieiïen en Jollas Thomas Grinwis in latere, en zelfs in onze tyden; want, om van anderen niet te melden; 'tis bekend, dat door 't Genoötfchap te Leyden, tot Zinfpreuk hebbende Nut Vermaakt, een Stuk, 'tgeen de WelEd: Geflr: Heer Dr: Jan Jacob Andrieiïen, als Lid vaa deze Kamer, gemaakt heeft, overgenomen is.

Deze

(h ) Deze gemelde Jlukken, en boeken zyn my Vriendlyk te bcfchouwen gegeven ten Huize van den Heer Opperprins, en van den Regeerenden Prins; als ook op de Rederykkamér. De Lyft daar Va» in dien tyd is in aartige korte versfen op gegeven door de Heer L . Nebhens, den 10 Nov. 1684. welke ik met groot genoegen gelezen heb f

(i) De IVelEd: Gejlr Heer J. ERMERINS, Oud: Ster: Van VERE, die dit werkje in eigendom bezit, heeft de goedheid gehad, van my het zelve te laten zien.

Sluiten