Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 6i ):(

ME-N zégge dan niet: de Kamer der Rederykers te VERE, ofschoon niet zeer bedryvig, fchynt nog in volkomen jland te zyn. \_ m )Want ilc heb met de Rukken aangetoont, dat Dezelve We~ Zentlyk nog m volkomen jland is.

OOK verdient Zy den naam niet, van Weinig bedryvig te zy», O Neen ! Haare Nederigheid heeft haar tot nu toe verhindert, om de Fraaje Dichtftukken van verfcheiden Leden, die ik als voornaame Dichters onder anderen heb opgegeven, door den druk gemeen te maken. Ook neem ik de vryheid, om het tegendeel daar van aan te wyzen door het uitgeven van de Volgende Vragen en antwoorden; hoewel die maar, volgens Haar Blazoen, van A. B. C. Kinderen, en mijjende, dat is, zoo 'tmy toefchynt, feilende, fcholieren zyn voortgebragt. (n) Waar onder ik my mede reken. Sla dan, Beminde Lezer! Uwe O ogen op de volgende Vraagen, zoo door my, als andere Leden beantwoord; en oordeel, wat 'ervan de zaake zy.

Vraag»

(m) Zie dezelve Chronyk Almanach. bladzyde 1034,

(n) dat milTende wil zeggen Feilende, giffen ook 'de WelEd:

Gejlr : Heer J. ERMERINS, en de WelEerw: Heer W:

K.IMTZER, Geacht Euangeli Dienaar te yiisjingen, om van anderen niet te melden.

Sluiten