Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 7o ):(

ade 'ANTWOORD. Van den Heer FLOR1MOND STIERMAN de GRANJON.

Magnus fchoe met Yzerwerk, Ook zyn Stok daar meê beflagen ,

Kleefden aan den grond zoo fterk, Dat hy 't onderzoek moeft wagen

Naar die reden op den grond;

Wraar door hy den Zeilfieen vond.

Die daarom, en zeer bekwaam,

Hiet Magneet naar zynen Naam. t

VRAAG.

f Zie Am: Montanus, de Wonderen van het Oofien, gedrukt te Rotterdam, 1654. bladzyde ico.

DOG om nog duidelvker te toonen, dat de Leden van deze Rederykkamér Bedryvende, of Werkzaame Leden zyn, zal ik nog eenige Vraagen, met de korte en zaakryke antwoorden van Zommigen Derzelver tot bewys hier by voegen.

Sluiten